Posts

Showing posts with the label 👨‍💻

પટાવાળાના પિતરાઈઓ

Image
પટાવાળાના પિતરાઈઓ રત્નાગિરીની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં એક પારસી  મેજિસ્ટ્રેટ હતા. પોતે કોઈ જ વાહન વસાવેલું નહિ. ક્યાંય જવા-આવવાનું થાય ત્યારે ભાડાની  ઘોડાગાડીનો ઉપયોગ કરે. કોર્ટની દીવાલ પર ટિંગાડેલા ઘડિયાળમાં પાંચના  ડંકા પડ્યા. મેજિસ્ટ્રેટે કેસને અટકાવી દીધો. ચેમ્બરમાં થોડીક પળ આરામ કરી મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબે  પટાવાળાને બોલાવ્યો : ‘જો ભાઈ, મારા માટે ભાડાની  એક ગાડી કરી આવ. કોઈ સારો સિગરામવાળો મળે તો  કાયમનું જ એની સાથે નક્કી કરી નાખજે, જેથી રોજરોજ  બોલાવવાની ઝંઝટ તો મટે !' થોડી વાર પછી પટાવાળો એક સિગરામવાળાને  બોલાવી આવ્યો. મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબે એમાં બેઠક લીધી. રેવાલ ચાલે ચાલતો સિગરામ થોડી વારમાં તો  મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબના બંગલા પાસે આવીને ઊભો રહ્યો. સાહેબની બેગ લઈ પટાવાળો અંદર આવ્યો ત્યારે  સાહેબે પૂછ્યું: 'ભાડાના રોજના કેટલા પૈસા આપવાનાં નક્કી  કર્યા છે ?' ‘સાહેબ , દર ફેરાના આપણે દસ આના આપવાના  નક્કી કર્યા છે. રોજ સમયસર અહીં આવીને ગાડીવાળો  ઊભો રહેશે.’ પટાવાળાના હાથમાં દસ આનાનું પ્રચૂરણ મૂકી,  સાહેબ અંદરના રૂમમાં કપડાં બદલવા ગયા. બહાર આવી પટાવાળાએ પૈસા ચૂકવી દીધા. સિગરામવા

સત્ય

Image
સત્ય ખૂંચે છે. ખાસ કરીને જયારે આપણા વિશે કોઈ કહે ત્યારે. સાચું બોલવા છતાં કયારેક નાક પર મુક્કો ખાવો પડે છે. સત્ય લોકપ્રિય નથી પણ તે હંમેશાં સાચું હોય છે. જો કોઈ એમ કહે કે, “હવે હું તમને સત્ય વાત કહેવા જઈ રહ્યો છું."  તો તમને મનમાં તરત જ પ્રશ્ન થાય છે કે અત્યાર સુધી તે શું કહેતો હતો? જો સત્યને લાંબા સમય સુધી વળગી રહો તો તે બધી જ દલીલો જીતી  જશે. સત્ય એટલું જિદ્દી છે કે તે કોઈની માફી માંગતું નથી. સત્ય સાંભળવા છતાં ન માનવાથી તે સત્ય મટી જતું નથી. સત્ય માટે સારી વાત એ છે કે સત્ય બોલ્યા પછી યાદ રાખવું પડતું નથી  કે શું બોલ્યા હતા. સત્ય કોઈથી ડરતું નથી સિવાય કે તેને છુપાવવામાં આવે છે. જૂઠ છુપાવવા જેટલું સત્ય કહેવું કયારેક ઘણું અઘરું હોય છે. સત્યનો કોઈ પર્યાય નથી. સત્યનો ઉપયોગ કરવો જ સત્યનું સન્માન કરવા બરાબર છે. સત્ય ઘણું જ કીમતી હોય એમ માની લોકો ક્યારેક કયારેક જ વાપરે છે. દરેક સત્ય સાચાં છે પણ સરખાં અગત્યતા ધરાવતા નથી. બે અર્ધસત્ય એક પૂર્ણ સત્ય એમ ન માનવું. સત્યના મંદિરને લક્કડડખોદની માફક બહારથી અને ઊધઈની માફક  અંદરથી કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શક્યું નથી. સત્ય જયારે આપણા પક્ષમાં

Redesign and Customize your Galaxy Smartphone with Good Lock

Image
Good Lock - Customization By Good Lock Labs Good Lock: Download Link:   Good Lock Good Lock Unit: Download Links: LockStar QuickStar Routines Clockface MultiStar NavStar Home Up NotiStar Routine + Good Lock Family: Download Links: Keys Cafe Wonderland Theme Park Nice Catch One Hand Operation + SoundAssistant Note: Works only on Samsung Smartphones (Note, S and Some A, F, M series Smartphones)

Full From of Technological Words

Image
Full Form of Technological Words Tech = Technology (Technical) USB = Universal Serial Bus SD (Card) = Secure Digital (Card) SoC = System on a Chip RAM = Random Access Memory ROM = Read Only Memory UI = User Interface UX = User Experience OS = Operating System CPU = Central Processing Unit GPU = Graphics Processing Unit NPU = Neural Processing Unit IPU = Image Processing Unit ISP = Image Signal Processor ISP = Internet Service Provider 5G = 5th Generation 4G = 4th Generation  3G = 3rd Generation   2G = 2nd Generation  1G = 1st Generation GSM =  Global System for Mobile Communications EDGE = Enhanced Data Rates for GSM Evolution CDMA = Code Division Multiple Access WCDMA =  Wideband Code Division Multiple Access UMTS = Universal Mobile Telecommunications System LTE =  Long Term Evolution NR = New Radio VoLTE  = Voice over Long Term Evolution VoNR = Voice over New Radio VoWi-Fi = Voice over Wireless Fidelity Wi-Fi = Wireless Fidelity VPN = Virtual Private Network GPS = Global

Popular posts from this blog

હાશ! - ગુજરાતી પ્રેમકથા

કોણે કમાયું, કોણે ગુમાવ્યું? - થોમસ આલ્વા એડિસન

પટાવાળાના પિતરાઈઓ